Ostutingimused

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Sistra Mööbel OÜ (Sistra) vahel, toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Sistra vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Hind

2.1 Tootele kehtib kodulehel märgitud hind. Sistra jätab endale õiguse muuta hinda.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Osta“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Osta”. Peale seda kuvatakse ekraanile Teie arve.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates arve summa laekumisest Sistra arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Osta”. Ekraanile kuvatakse Teie tellimuse kinnitus. Palume enne tellimuse eest  tasumist kontrollida, et tellimuses sisalduvad andmed vastavad Teie soovile.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

1) internetipanga kaudu

4.3. Müügiarve saadetakse Teile koos kaubaga peale tellimuse eest tasumist.

4.4. Tellimus, mida ei tasuta 7 tööpäeva jooksul, läheb tühistamisele.

4.5. Mööbli tellimus – kui soovitakse tellida ühte toodet rohkem kui 10 tükki, tuleb oodata tellimuse kinnitust, et tagada kindel toodete olemasolu.

Tellimus läheb töösse, kui on tasutud 50% tellitud kauba maksumusest. Kauba väljastame, kui kaup on tasutud 100%.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. väljastatakse või transporditakse  tooted Sistra laost 2-8 nädala  jooksul, millele lisandub transpordiaeg tellimusele märgitud tarneaadressile (tarne toimub tööpäevadel, kokkuleppel nädalavahetusel).

5.2. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5 väljastatakse või transporditakse tooted, mis on Sistra Tartu laos olemas, 7-14 tööpäeva jooksul, Teid eelnevalt informeerides.

5.3. Sumsa transport toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Korrusevedu see ei sisalda. Kaup transporditakse elukoha ette. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.4. Palun kontrollida vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Sistra ja Sumsa transport ei vastuta toodete kohaletoimetamise tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui see on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Tooted antakse Sumsa transpordi poolt Teile üle koos saatelehega.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada või vahetada, täites tagastuse leht.

6.2. Tellimuse tühistamisel tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa  Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamisest.

Toote tagastamisega seotud kulu 10 euro ulatuses, tasub klient (v.a kui toode on praak).

6.3. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Sistrast ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Sistral õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Sistra Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja Sistra vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Sistra vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Sistra  ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Sistra kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Sistra vastutab Teie ees ja Teie vastutate Sistra ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Sistra ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Sistra ei saanud mõjutada ning mille saabumist Sistra ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Sistra külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid