Tagastamine

Kauba tagastamine toimub Ostutingimustes märgitud punktide 6 ja 7 alusel.

Kauba tagastuse soovist palume teatada kirjalikult: info@sistra.ee

Toote tagastamisega seotud kulu 10 euro ulatuses, tasub klient (v.a kui toode on praak).

Tagastuse teatesse märkida:

1. kliendi nimi ja tellimuse number

2. toote kood ja kogus

3. mis on tagastuse põhjus (soov vahetada, praak, toode ei vastanud ootustele, värv ei sobi vms)

4. pangakonto number kuhu raha tagastada